ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران , جردن , بزرگراه مدرس , کوچه پیروز , پلاک 13 , طبقه 3 , واحد 3 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران-شعبه مرکزی 1 تهران , جردن , بزرگراه مدرس , کوچه پیروز , پلاک 13 , طبقه 3 , واحد 3 82154000,91004004 داخلی سه