امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه در تاریخ 1393/07/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند.

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع مورخ 1400/02/29 (هزینه ارکان و نرم افزار)
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/07/14
تصميمات مجمع عمومي مورخ 99/08/05 ساعت 15
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردان آگاه مورخ 1399/04/28