هستی بخش آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/03/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه سهامي خاص

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیران سرمایه گذاری:

ياسر دولت آبادي، ياسر دولت آبادي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/29
کل خالص ارزش دارائی ها 1,608,278,145,989 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,251,174 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,251,174 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,252,688 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 494,676