هستی بخش آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/03/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه سهامي خاص

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیران سرمایه گذاری:

ارشاد آخونددزفولي، مرتضي بياتي، مصطفي بياتي

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شاخص انديشان

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/12/18
کل خالص ارزش دارائی ها 1,877,724,973,566 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,126,160 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,126,160 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,127,663 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 600,649